icon BEGELEIDING | Begeleiding Onderhoudsprojecten

BEGELEIDING | Begeleiding Onderhoudsprojecten

 Begeleiden, ondersteunen, samenwerken en kwaliteit waarborgen

Het begeleiden van onderhoudsprojecten bestaat in eerste instantie uit het samenbrengen en kennis laten maken van de betrokken partijen. Zoals daar zijn, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, vertegenwoordigers van het onderhoudsbedrijf en bijvoorbeeld verantwoordelijke personen binnen een Vereniging van Eigenaren. De eerste kennismaking vindt in de meeste gevallen plaats middels het organiseren van een kick-off afspraak waarin de voor aanvang van het werk, essentieel van belang zijnde items worden afgesproken. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en/of de omvang en aard van het werk, volgen er werkbezoeken waarin alle, ten goede van een juiste uitvoering van belang zijnde items worden besproken. Hierbij wordt niet allen gelet op de kwaliteit en het esthetische eindresultaat, maar ook zaken als omgang met bewoners, ARBO-technische zaken, veiligheidszaken, orde en netheid, registratie meer/minderwerk ed. Deze werkbezoeken worden inhoudelijk vastgelegd middels een gedetailleerd bezoekverslag welke aan alle belanghebbende partijen worden aangedragen. Desgewenst kunnen wij tussentijdse inspecties (laten) uitvoeren ter controle van de geleverde kwaliteit, waarvan ook een tussentijdse kwaliteitsrapportage wordt verzorgd. Nadat alle werkzaamheden tot een ieders tevredenheid zijn uitgevoerd, worden de werkzaamheden opgeleverd. De eindoplevering wordt te doen gebruikelijk ook schriftelijk vastgelegd.